W szpitalu pracuje osoba, której wyłącznym zadaniem jest udzielanie informacji pacjentom.

Pani Ewa Rybarczyk (na zdjęciu) pomaga osobom, które mają problemy ze znalezieniem odpowiednich komórek medycznych w Szpitalu. Pomaga osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i schorowanym w przemieszczaniu się na terenie Szpitala. Jej zadaniem jest także pilnowanie, aby te korzystały z pomocy medycznej poza kolejką. Pani Ewa monitoruje także długość kolejek i dostęp do usług medycznych. Do jej obowiązków należy także wydawanie ulotek informacyjnych.

Ewa Rybarczyk do swojej pracy podchodzi odpowiedzialnie. – Udzielam informacji osobom, które mają różne problemy, na przykład nie potrafią znaleźć poradni specjalistycznych, pracowni, personelu, rejestracji i…

Pani Ewa Rybarczyk pracuje codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00. Można ją spotkać przy głównym wejściu do szpitala w rejonie Izby Przyjęć oraz na korytarzach na parterze. Często podchodzi i sama pyta, w czym pomóc.