Zapraszamy Panie po 21 tygodniu ciąży wraz z partnerami na zajęcia przygotowujące do porodu, połogu i opieki nad noworodkiem i niemowlęciem. Spotkania odbywają się w szpitalu na IV piętrze (nad Działem Rehabilitacji). W zajęciach uczestniczą grupy liczące do 10 osób. Na cały cykl składa się 5 spotkań odbywających się w godzinach od 17.00 do 19.00.

Prowadzące:

 • mgr Agnieszka Poczekaj – instruktor szkoły rodzenia, położna
 • mgr Marzena Skalska-Spychała – instruktor szkoły rodzenia, położna oddziałowa


Tematyka spotkań Szkoły Rodzenia:

 • Emocje w ciąży i po porodzie - spotkanie z psychologiem
 • Gimnastyka dla ciężarnych
 • Jak radzić sobie z bólem porodowym - naturalne i farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego
 • Higiena połogu
 • Pielęgnacja noworodka i niemowlęcia – nauka kąpieli
 • Dieta w ciąży i połogu
 • Poród aktywny, nauka parcia, zachowanie w II-gim okresie porodu
 • Przygotowanie osoby towarzyszącej do świadomego uczestnictwa w porodzie
 • Nauka karmienia piersią, sposoby radzenia sobie z problemami podczas okresu karmienia


Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu:

 • 692 554 875

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Sunday the 22nd. -