Pacjenci przyjmowani poza kolejnością
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych SP ZOZ w Szamotułach udziela świadczeń medycznych poza kolejnością:

  • inwalidom wojennym, osobom represjonowanym
  • kombatantom
  • osobom posiadającym tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”
  • inwalidom wojskowym
  • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • osobom posiadającym tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Wednesday the 25th. -