oddzialy

Podstawą przyjęcia do szpitala w trybie planowym jest skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę. Termin przyjęcia z osobą odpowiedzialną za prowadzenie listy oczekujących wstępnie ustala pacjent lub lekarz kierujący.

W wyznaczonym terminie należy zgłosić się do Izby Przyjęć, gdzie załatwione zostaną wszystkie formalności związane z przyjęciem do szpitala, w tym:

 • założona zostanie dokumentacja medyczna pacjenta,
 • pacjent zostanie poproszony o podpisanie zgody na hospitalizację,
 • pacjent zostanie poproszony o wskazanie osoby upoważnionej do otrzymywania informacji o jego stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych,
 • pacjent zostanie poproszony o podpisanie oświadczenia o upoważnieniu wskazanej przez siebie osoby do uzyskania dokumentacji medycznej lub o braku takiego upoważnienia.
Dokumenty wymagane podczas przyjęcia do szpitala w trybie planowym to:
 1. skierowanie do szpitala
  • wystawione przez lekarza specjalistę ze szpitala na ustalony termin
  • skierowanie zewnętrzne po konsultacji z lekarzem ze szpitala i ustaleniu terminu - przyjęcie planowe
  • w trybie pilnym (jeżeli wymaga tego stan pacjenta) - bez uzgadniana terminu
 2. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 3. dokumentacja z poprzednich pobytów w szpitalu ,którą pacjent posiada
 4. w przypadku przyjmowania przewlekle leków - zlecenie od lekarza, który przepisał dany lek, a najlepiej opakowania leków

Zgłaszając się do szpitala, pamiętajcie Państwo, aby zabrać:

 1. niezbędne przybory toaletowe
 2. ręczniki
 3. obuwie domowe
 4. bieliznę, piżamę, szlafrok
 5. własne sztućce i kubek
 6. inne rzeczy, które można posiadać w oddziale

 

Pacjenci mogą posiadać własne produkty spożywcze, które muszą być przechowywane w lodówce w oddziale, natomiast ich spożywanie uzależnione jest od decyzji lekarza prowadzącego.

Rzeczy osobiste oraz wartościowe przedmioty pacjenci mogą oddać do depozytu szpitalnego, który znajduje się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w każdym oddziale. Dokumentowane jest to podpisem pod pieczątką wykonaną na karcie historii choroby. Można je odebrać przy wypisie ze szpitala na podstawie otrzymanego pokwitowania. Za wartościowe przedmioty pozostawione na oddziale i nieoddane do depozytu szpital nie odpowiada.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Sunday the 22nd. -