Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417

Prawa pacjentów i kombatantów

PEŁNOMOCNIK ds. PRAW PACJENTA

PEŁNOMOCNIK ds. KOMBATANTÓW

zaprasza we wtorek i czwartek w godz. 14.00 – 15.00

(budynek administracyjny – sala konferencyjna).

tel. 61 29 27 101

Do zadań Pełnomocnika należy:

  • monitorowanie przestrzegania praw pacjenta na terenie zakładu,
  • pomoc pacjentom w przypadku naruszania ich praw,
  • pomoc rodzinom pacjentów w realizacji praw im przysługujących,
  • podejmowanie działań wyjaśniających w przypadku skarg pacjentów na jakość usług medycznych.

uprawnienia do świadczeń dla osób do 18 roku życia i w okresie, ciąży, porodu i połogu

szczególne uprawnienia kombatantów, inwalidów i dawców

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków

Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

przyjmuje w poniedziałki

od godz. 14.00 – 15.00

 

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Szamotułach

lek. med. Anna Kubicka

przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących postępowań medycznych:

 

  • w każdy wtorek, w godz. od 11.00 do 13.00,
  • od 1 stycznia 2018 r. także w każdy piątek w godz. od 10.00 do 11.00

 

RZECZNIK PRAW PACJENTA

Bartłomiej Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta : ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

www.rpp.gov.pl

bezpłatna infolinia: 800 190 590

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 20.00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Sunday the 22nd. -