W trakcie hospitalizacji w szpitalu w Szamotułach pacjenci mają możliwość korzystania z bezpłatnej opieki psychologa. Chorym w proponujemy następujące formy pomocy:

    • diagnoza i konsultacje psychologiczne
    • psychoedukacja oraz poradnictwo psychologiczne
    • pomoc psychologiczna, udzielanie wsparcia pacjentom i ich rodzinom – pomoc w radzeniu sobie ze stresem spowodowanym chorobą oraz wynikającym z pobytu w szpitalu
    • Psycholog Romana Niegolewska przyjmuje w szpitalu w poniedziałki i środy w godzinach 10:00-12:00 oraz w piątki w godzinach 8:00-12:00. Aby umówić się na rozmowę należy zgłosić lekarzowi lub pielęgniarce chęć kontaktu z psychologiem.

 

    Istnieje możliwość kontynuowania spotkań z psychologiem w przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach kontraktu z NFZ.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Monday the 19th. -