W zakresie wieczorowo - nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wykonujemy świadczenia:

  • w ambulatorium w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także świadczenia udzielane w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia znajdujące się w zakresie zadań świadczeniodawcy POZ,
  • w domu świadczeniobiorcy w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także świadczenia udzielane w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia znajdujące się w zakresie zadań świadczeniodawcy POZ.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Sunday the 22nd. -