Lądowisko dla śmigłowców przy ulicy Zamkowej w Szamotułach jest wykorzystywane w celach ratunkowych i do transportu sanitarnego. Powstało w 2014 roku i spełnia niezbędne wymagania (m. in. jeśli chodzi o czas transportu z helikoptera do szpitala).
Szpital w Szamotułach nie ma wpływu na liczbę lądowań śmigłowców ratunkowych. Lotami śmigłowców sanitarnych kieruje dyspozytor medyczny w Poznaniu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Monday the 19th. -