Dyspozytorzy medyczni są zobowiązani do weryfikacji zgłoszeń zachorowań i decydowania, czy i jaki zespół ratownictwa winien wyjechać do pacjenta (oraz czy w ogóle taki wyjazd jest konieczny i wskazany).
Dyspozytorom medycznym pracującym w centrach powiadamiania ratunkowego odbierającym zgłoszenia osób dzwoniących pod numery 112 i 999 służy opracowanie „Procedury postępowania”. Publikacja jest próbą ujednolicenia w skali całego kraju pewnych procedur postępowania. Zadania tego podjęli się eksperci związani z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i przy ich pomocy zostały wydane tzw. „rekomendacje”. To zbiór procedur postępowania dla dyspozytorów medycznych. Zostały one uzgodnione przez grono ekspertów w naszym kraju. Mają zastosowanie w większości przypadków. Dyspozytor czasem zadaje dodatkowe pytania służące wyjaśnieniu pewnych kwestii (zwłaszcza jeśli mają one charakter nietypowy). Nie należy mieć o to pretensji, tylko jak najbardziej precyzyjnie odpowiadać na pytania.
Na terenie naszego województwa takich dyspozytorni jest 5. Powiat Szamotulski podlega pod rejon nr 2 z centralną dyspozytornią mieszczącą się w Poznaniu. Ona przyjmuje i rozdziela zgłoszenia.
Praca dyspozytora jest skomplikowana. Emocje na nic się zdają. Prosimy zachować spokój podczas rozmowy.

  • Dyspozytor musi prawidłowo i szczegółowo zebrać informacje (wywiad) od zgłaszającego. Może pytać o objawy chorobowe, schorzenia towarzyszące oraz miejsce i okoliczności zdarzenia. Wszystko to ma związek z właściwą interpretacją zgłoszenia i wysłania we właściwe miejsce odpowiedniego zespołu ratownictwa medycznego (specjalistyczny lub podstawowy).
  • To dyspozytor opierając się na ustnym przekazie podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu. Do jego zadań należy utrzymywanie kontaktu ze zgłaszającym i udzielanie np. instrukcji prowadzenia reanimacji.
  • Dyspozytor ma obowiązek odmowy wysłania zespołu ratownictwa medycznego, jeśli uzna, że wysłanie karetki jest zbędne.
  • Często zdarzają się telefony na numery alarmowe ze zgłoszeniami zachorowań, z którymi tak naprawdę należy udać się do lekarza rodzinnego.

Osoby pracujące w zawodzie dyspozytora medycznego odczuwają bardzo dużą presję. Decydują o naszym zdrowiu i życiu.

Dzwoniąc na numery 999 i 112 zgłaszamy wyłącznie zdarzenia dotyczące pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Monday the 19th. -