laboratorium

O wyjazdach karetek ratunkowych decyduje dyspozytor z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu na podstawie przyjętego zgłoszenia i uzyskanych informacji (kontakt pod numerami telefonu 112 lub 999).

Transport sanitarny mieszkańców Powiatu Szamotulskiego wykonywany jest na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę posiadającego kontrakt z NFZ i realizowany jest przez karetki transportowe należące do SP ZOZ.

Istnieje możliwość skorzystania z transportu płatnego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach dysponuje:

  • trzema karetkami ratunkowymi
    • jedną specjalistyczną
    • dwiema podstawowymi
  • dwiema karetkami transportowymi:
    • jedną do transportu chorych na podstawie zleceń wydawanych przez lekarzy rodzinnych (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00)
    • jedną karetką do transportu międzyszpitalnego (całodobowo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Wednesday the 25th. -