Rejestracja do poradni możliwa jest osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie.

Termin wizyty ustalany jest na podstawie następujących dokumentów:

  • aktualnego skierowania do poradni specjalistycznej
  • aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie
  • dowodu osobistego (PESEL)


W przypadku rejestracji telefonicznej pacjent powinien dostarczyć skierowanie w ciągu 2 tyg. Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony pacjent zostanie skreślony z kolejki oczekujących.

W przypadku rejestracji na miejscu pacjent w dniu rejestracji powinien okazać wyżej wymienione dokumenty w celu założenia kartoteki.

Poradnia ginekologiczna
Poradnia medycyny pracy
Poradnia zdrowia psychicznego
Poradnia dermatologiczna
Poradnia diabetologiczna
Poradnia okulistyczna
Poradnia kardiologiczna
Poradnia otoloryngologiczna
Poradnia chorób płuc i gruźlicy
Poradnia neurologiczna
Poradnia urologiczna
Poradnia chirurgii naczyniowej
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia reumatologiczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Sunday the 22nd. -