Zespół Wyjazdowy Ogólny

Do zadań zespołu należy w szczególności udzielanie w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej oraz świadczeń zdrowotnych o charakterze wizyt w domu chorego.
Uzasadnieniem do skorzystania ze świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej (tzw. „wieczorynka” )w przypadku stanu zdrowia utrudniającego przybycie do ambulatorium mogą być:

  • zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choremu choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
  • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (powyżej 39⁰C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
  • bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
  • nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
  • nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku

Uwaga! Ze względu na koncentrację usług medycznych w SP ZOZ w Szamotułach dla pacjentów z całego powiatu, może wystąpić sytuacja dłuższego czasu oczekiwania na realizację świadczeń. Czas ten może wynosić nawet do 3-4 godzin.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Sunday the 22nd. -