Świadczenia związane z ratownictwem medycznym realizuje Dział Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego.

Zespoły Ratownictwa Medycznego (pogotowie ratunkowe):

 • zespół specjalistyczny ratownictwa medycznego S1 z miejscem stacjonowania w Szamotułach
 • zespół podstawowy ratownictwa medycznego P1 z miejscem stacjonowania we Wronkach
 • zespół podstawowy ratownictwa medycznego P2 z miejscem stacjonowania w Pniewach

Pogotowie ratunkowe niesie pierwszą pomoc, a w szczególności udziela w miejscu zdarzenia doraźnych świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu i nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkujących zagrożeniem życia. Wezwanie karetki pogotowia ratunkowego
W przypadku zagrożenia zdrowia i życia należy zadzwonić na bezpłatne numery telefonu:

 • 999
 • 112

Każde zgłoszenie jest rejestrowane.

Wzywając Zespół Ratownictwa Medycznego należy:

 • przedstawić się
 • jak najdokładniej określić miejsce wezwania ZRM (ulica, charakterystyczny budynek)
 • określić stan chorego (np. czy jest przytomny, oddycha, jakie ma rany, jak się zachowuje, jak zachowywał się np. przed utratą przytomności, czy wystąpiły drgawki itp.)
 • podać płeć i orientacyjny wiek chorego
 • opisać ewentualne zagrożenia na miejscu wezwania (pożar, groźny pies)
 • podać swój numer telefonu by dyspozytor mógł oddzwonić (np. w przypadku trudności z odnalezieniem miejsca zgłoszenia)
 • w razie zgłoszenia zdarzenia masowego należy podać ilu jest chorych

Informacje przekazywane dyspozytorowi pogotowia muszą być krótkie i precyzyjne (aby uniknąć np. skierowania karetki w niewłaściwe miejsce, co opóźni pomoc). D dyżurny decyduje o rodzaju Zespołu, który wyjedzie do pacjenta. Można rozłączyć się dopiero, gdy dyspozytor potwierdzi przyjęcie zgłoszenia.

Kiedy wezwać Pogotowie lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, ( nagłego zachorowania lub wypadku):

 • utrata lub zaburzenia przytomności
 • drgawki
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu serca
 • nasilona duszność
 • nagły ostry ból brzucha
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego lub dróg rodnych
 • gwałtownie postępujący poród
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
 • rozległe oparzenia
 • udar cieplny
 • porażenie prądem
 • podtopienie lub utonięcie
 • dokonana próba samobójcza
 • upadek z dużej wysokości
 • rozległa rana, będąca efektem urazu
 • urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się
 • inne sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia lub stany naglące prowadzące do istotnego uszczerbku zdrowia

Nie należy wzywać karetki do zachorowań takich jak grypa czy przeziębienie.

Czekając na karetkę należy:

 • udzielić choremu pierwszej pomocy, jeśli takie działania zalecił (po telefonicznym zgłoszeniu) dyspozytor przyjmujący zgłoszenie
 • przygotować karty informacyjne z leczenia (jeśli pacjent takie posiada)
 • sporządzić spis leków, które przyjmuje
 • przygotować dowód osobisty chorego

W skład Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w postaci:

 • docelowo, lekarze o określonych kwalifikacjach
 • pielęgniarka systemu tj. osoba o określonych kwalifikacjach
 • ratownik medyczny

W skład Zespołów Podstawowych Ratownictwa Medycznego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny

Sekcja Transportu Sanitarnego

 • zespół transportu międzyszpitalnego
 • zespół transportowy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Wednesday the 25th. -