Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym i wykwalifikowaną kadrą. Zapewniamy Państwu dokładne i wiarygodne wyniki badań autoryzowane przez diagnostów laboratoryjnych oraz konkurencyjne ceny. Pracownia jest czynna w godzinach od 7:00 – 14:35. Badania bezpłatne wykonywane są na podstawie skierowania z placówek z podpisaną umową i z poradni przyszpitalnych. Badania płatne bez skierowania przeprowadzane są na życzenie pacjenta.

Pracownia, dysponując bankiem krwi, zajmuje się również zaopatrzeniem w krew i jej składniki wszystkich potrzebujących chorych, przebywających w oddziałach szpitalnych.

Merytoryczny nadzór nad naszą działalnością sprawuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Zakres badań:

  • oznaczanie grup krwi z układu AB0 i antygenu D z układu Rh
  • przeglądowe badanie przeciwciał do antygenów krwinek czerwonych u kobiet w ciąży
  • badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego w antygenie D z układu Rh
  • BTA (bezpośredni test antyglobulinowy)
  • próba zgodności między biorcą i dawcą przed przetoczeniem krwi


Ważne numery telefonów:
+48 61 29 26 509

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Monday the 19th. -