Szpital dysponuje Pracownią badań kardiologicznych, która znajduje się w Oddziale Wewnętrznym. Ze względu na zakup wyposażenia z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej nie wykonujemy badań komercyjnych na tym sprzęcie. Badania wykonywane są wyłącznie w ramach kontraktu z NFZ.


W pracowni wykonujemy:

  • echokardiografię i stress-echo
  • próby wysiłkowe na bieżni i ergometrze rowerowym
  • 24-godzinny zapis czynności serca metodą Holtera
  • 24 godzinny monitoring ciśnienia tętniczego
  • USG Doppler tętnic szyjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Sunday the 22nd. -