Ważne numery telefonów:

tel. +48 61 29 26 544

tel. +48 61 29 26 522

Tomografia komputerowa to nowoczesna i dokładna diagnostyka ludzkiego ciała . Przyjęcia na badania odbywają się w godzinach 9:00-15:00. Szpital w Szamotułach wykorzystuje nowoczesny 8-rzędowy, 4-warstwowy aparat spiralny Lightspeed firmy GE Medical.

Na czym polega badanie?

Tomografia komputerowa jest to badanie profesjonalne, szybkie i bezbolesne wykonywane od 1974 roku. Polega na zobrazowaniu ciała ludzkiego warstwa po warstwie w celu wykrycia lub wykluczenia choroby. Pacjent umieszczony na specjalnym ruchomym stole jest przesuwany do wnętrza aparatu, gdzie na specjalnej ramie, dookoła ciała pacjenta porusza się lampa wytwarzająca promieniowanie rentgenowskie. Powstające obrazy z każdego obrotu lampy wokół ciała pacjenta (360") są sumowane przez komputer i przedstawiane na monitorze jako obraz struktur anatomicznych z poszczególnej warstwy poprzecznej ciała osoby badanej. Radiolog analizuje uzyskane obrazy, a następnie wraz z opisem przekazuje je pacjentowi lub jego lekarzowi.

Czy badanie jest bezpieczne?

Tak, ponieważ nowoczesne aparaty używają, optymalnych dawek promieniowania RTG (dobieranych indywidualnie do osoby) i krótkich czasów promieniowania do uzyskania właściwych obrazów. Badanie trwa kilka lub kilkanaście minut i może być w każdej chwili przerwane. W niektórych przypadkach dla wzmocnienia uzyskiwanego obrazu konieczne jest podanie środka kontrastującego, który w większości przypadków jest dobrze tolerowany przez pacjentów. Do badania z użyciem promieniowania rentgenowskiego konieczne jest skierowanie od lekarza.

UWAGA! Pacjent powinien poinformować personel wykonujący badanie o ewentualnych schorzeniach alergicznych. Przeciwwskazaniem do badania jest ciąża.

Jak się przygotować do badania?

 • przy badaniu głowy i szyi należy zdjąć wszystkie kolczyki, łańcuszki i inne ozdoby
 • należy wyjąć aparat słuchowy
 • należy zabrać wcześniej zrobione zdjęcia rentgenowskie
 • jeśli pacjent choruje na cukrzycę powinien umówić się na badanie wcześnie rano, zabrać ze sobą insulinę i pierwsze śniadanie
 • nie należy jeść 6 godzin przed badaniem (lekarz radiolog może zlecić podanie środka kontrastowego)
 • osoba przyjmująca stałe leki powinna zażyć je jak zwykle, popijając małą ilością niegazowanej wody


Możliwości diagnostyczne aparatu:

 • Diagnostyka ośrodkowego układu nerwowego (OUN)
 • Diagnostyka jamy brzusznej i miednicy mniejszej objawowe
 • Diagnostyka chorób klatki piersiowej
 • Badania angio (naczyniowe) TK
 • Badanie dentalTK
 • Perfuzia TK:

 

Cennik

L.p. Rodzaj badania Cena usług
diagnostycznych
1. badanie głowy bez podania środka cieniującego 300,00 zł
2. badanie głowy z podaniem środka cieniującego 350,00 zł
3. badanie jamy brzusznej z podaniem środka cieniującego 390,00 zł
4. badanie jamy brzusznej z miednicą z podaniem środka cieniującego 580,00 zł
5. badanie aniograficzne 550,00 zł
6. badanie miednicy w oknie kostnym, kręgosłupa, biodra i innych stawów 300,00 zł
7. badanie miednicy z podaniem środka cieniującego 340,00 zł
8. badanie klatki piersiowej z kontrastem 400,00 zł
9. badanie płuc HRCT 340,00 zł
10. badanie klatki piersiowej bez kontrastu 350,00 zł
11. wydruk zdjęć z TK 15,00 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Sunday the 22nd. -