Lekarze uzyskują tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego oraz po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

W SP ZOZ w Szamotułach obecnie są wolne miejsca szkoleniowe.

Lekarz może odbywać szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne oraz w ramach rezydentury na podstawie umowy o pracę

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Sunday the 22nd. -