Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych informujemy, iż rejestr prowadzony jest elektronicznie i dostępny jest do wglądu w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach u Administratora Bezpieczeństwa Informacji po uprzednim umówieniu telefonicznym na nr (61) 29 26 539 w dni powszednie w godz. 10:00 – 14:00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Wednesday the 25th. -