Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z nas zdrowie jest najważniejszą wartością w życiu. Cieszymy się, że tak wiele osób zdecydowało się nam zaufać. Ze świadczeń medycznych w SP ZOZ w Szamotułach co roku korzystają dziesiątki tysięcy pacjentów. W strukturze szpitala funkcjonuje 7 oddziałów, 17 poradni specjalistycznych oraz zakład fizjoterapii. Placówka dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami. Powiat Szamotulski wspiera szpital w Szamotułach dzięki czemu łatwiej nam zapewnić komfortowe warunki przebywającym w szpitalu pacjentom oraz podnosić jakość świadczonych usług.

SP ZOZ w Szamotułach jest otwarty na współpracę także z innymi podmiotami. Dowodem są zawarte przez nas umowy najmu, w ramach których na terenie szpitala funkcjonuje apteka, stacja dializ oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Szamotułach. Popularnością cieszy się także nasza oferta usług komercyjnych.

Zapraszamy do współpracy podmioty świadczące usługi medyczne oraz zakłady pracy, szkoły i inne. Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Sunday the 22nd. -