Drukuj

Adres do korespondencji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873
REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100
fax +48 61 29 27 102

numery dodatkowe
61-29-20-397
604-237-352

Organ założycielski: Powiat Szamotulski

bip http://www.bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/

Dział Ekonomiczno-Księgowy

księgowość 61 29 27 110
analizy ekonomiczne 61 29 27 127
inwentaryzacja 61 29 27 128
kasa 61 29 27 111

Dział Kadr i Płac

kadry 61 29 27 115
płace 61 29 27 112
Dział Techniczno-Administracyjny
kierownik 61 29 27 125
dział 61 29 27 124
magazyn 61 29 27 121
administracja 61 29 27 119

Dział Analiz i Statystyki Medycznej

telefon 61 29 27 116

JGP 61 29 27 116

Dział Zamówień Publicznych

telefon 61 29 27 118

Sekcja Teleinformatyczna

telefon 61 29 26 506

Specjalista ds. BHP

telefon 61 29 27 120

Sekretariat

telefon

61 29 27 101

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Sunday the 22nd. -