W latach 60. XIX wieku w Szamotułach istniał szpital sióstr Diakonisek przy dzisiejszym Placu Sienkiewicza, w budynku dawnego sądu. Lekarzem powiatowym był wówczas dr Jackiel (Niemiec), drugim lekarzem był Izraelita dr Munter.

Historia Szpitala Św. Józefa w Szamotułach rozpoczyna się w roku 1894, kiedy to Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Zgromadzenia Zakonnego
z Pleszewic zakupiły od p. Lindnera - inspektora szkolnego w Szamotułach działkę przy ulicy Sukienniczej. Wybudowały dom zakonny mniejszy od strony ulicy Poznańskiej, a przy nim większy jako szpital. Budowę ukończono w 1911 roku.
W szpitalu pracował dr Sylwester Niziński, potem dr Owsiany i dr Antoni Nowicki. Wybudowano też kostnicę.

W latach 1927 - 1930 dobudowano drugą dużą część szpitala o bardzo estetycznym wyglądzie - zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Szpital liczył 115 łóżek. Od tego czasu dyrektorem i jedynym chirurgiem w Szamotułach aż do 1939 roku był dr med. Antoni Nowicki. Szpital przyjął nazwę „Szpitala Świętego Józefa”.

1. września 1939 roku (początek II Wojny Światowej) rodziny odbierały chorych ze szpitala. Pozostało tylko trzydziestu chorych.

7. września 1939 roku wojsko niemieckie wkroczyło do szpitala. Nastąpiła zmiana personelu.

Do szpitala przybywało coraz więcej lekarzy - Niemców. W kaplicy przyszpitalnej Niemcy urządzili laboratorium i rentgen. Wybudowali pawilon dla zakaźnie chorych oraz drugi (dla personelu) obok szpitala, od strony południowej, z podziemnym przejściem do szpitala.

26 stycznia 1945 roku wkroczyły wojska rosyjskie. Laboratorium i rentgen przeniesiono z kaplicy przyszpitalnej na parter od strony południowo-zachodniej. Obok była apteka szpitalna i małe pomieszczenie dla ks. kapelana . Było też biuro szpitalne i pokój lekarski, oraz refektarz sióstr od strony wschodniej. Jako główny ordynator pracował dr Kociński, a po przyjeździe dr Dullina ustąpił i pracował w pawilonie dla zakaźnie chorych nad rzeką Samą.

3. października 1949 roku do Szpitala Św. Józefa przybyła komisja z Urzędu Miejskiego i nastąpiło przejęcie szpitala przez PRL. Otrzymał on nową nazwę - Szpital Powiatowy w Szamotułach. Obok apteki, RTG i laboratorium urządzono oddział wewnętrzny, którym opiekował się dr Sitowski. Budowę nowego szpitala rozpoczęto w 1973 roku, a ukończono w 1976 roku. Potem poddano kapitalnemu remontowi stary gmach szpitala. Na uwagę zasługuje równoległa budowa pralni szpitalnej, prosektorium, stacji uzdatniania wody, hotelu pielęgniarskiego oraz budynku administracyjnego.

Zarówno dyrektor Wiktor Dullin jak i jego następca dyrektor Jan Leszek Adamski nie wyrazili zgody na zwalnianie z pracy Sióstr Zakonnych. Ich praca była oceniana bardzo wysoko i większość z nich pracowała aż do emerytury, a niektóre pracowały w dalszym ciągu w niepełnym wymiarze godzin.

Budowa i rozbudowa szpitala zostały zakończone w 1979 - 80 roku. Wówczas Szamotuły stanowiły jeden z najlepszych szpitali w województwie.
W 1975 roku (tak jak w całym kraju) w Szamotułach utworzono Zespół Opieki Zdrowotnej, którego dyrektorem został dr Jan Leszek Adamski. Po jego rezygnacji w 1979 roku funkcję dyrektora objął dr Roman Handschuh. W kwietniu 1991 roku
dyrektorem naczelnym wyłonionym w drodze konkursu został inż. Michał Kudłaszyk, który pełnił tą funkcję do stycznia 2012. Po nim Samodzielnym Publicznym  Zakładem Opieki Zdrowotnej w Szamotułach kierował Wiesław Jarnicki.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Monday the 19th. -