Dyrektor Naczelny

Remigiusz Pawelczak

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr Anna Kubicka

mnowak   aniechcialkowska

Główna Księgowa

Mirosława Nowak

tel.+48 61 29 27 109

Naczelna Pielęgniarka

Anna Niechciałkowska

tel.+48 61 29 26 533

Sekretariat

tel.+48 61 29 27 101
fax +48 61 29 27 102

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Sunday the 22nd. -