sorSzpitalny Oddział Ratunkowy z Biurem Przyjęć dysponuje 4 łóżkami i 3 pokojami badań. To miejsce pierwszego kontaktu pacjenta ze szpitalem, gdzie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące chorego czyli jego zdiagnozowania, postępowania terapeutycznego lub ewentualnego przekazania do jednostki wysokospecjalistycznej zgodnie z obowiązującymi procedurami. Profesjonalny personel i specjalistyczna aparatura medyczna pozwalają w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia na podtrzymanie i stabilizację czynności życiowych pacjenta. Kierownikiem oddziału jest Tomasz Miętkiewski.

Ważne numery telefonów:

+48 61 29 27 150               Izba Przyjęć

+48 61 29 27 157               SOR      

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Monday the 19th. -