Blok operacyjny

Modernizacja bloku operacyjnego kosztowała ponad 6 milionów złotych. Była jedną z najdroższych i najbardziej skomplikowanych inwestycji dla szpitala. Udało się ją zrealizować dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej. Remont był konieczny ze względu na restrykcyjne przepisy. Projekt uzyskał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Jego realizacja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy polegał na modernizacji bloku operacyjnego, drugi na zakupie nowoczesnej aparatury i urządzeń medycznych.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej klasy sprzętu dla pacjentów inwestycja oznacza zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa, lepszej jakości i dostępności usług medycznych na światowym poziomie.

 

Strona poświęcona modernizacji bloku operacyjnego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Monday the 19th. -