OAiIT składa się z 5 stanowisk intensywnej terapii oraz 4 przestronnych sal operacyjnych. Każde ze stanowisk zostało wyposażone w aparaturę medyczną zgodnie z aktualnymi standardami obowiązującymi w oddziałach o tym profilu.

Na oddział trafiają najczęściej chorzy znajdujący się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, u których zaistniała konieczność wdrożenia wysokospecjalistycznych procedur intensywnej terapii. Oddział dysponuje respiratorami do prowadzenia oddechu zastępczego nowoczesnymi technikami wentylacji i aparatem do leczenia nerkozastępczego. Opiekę nad chorymi przebywającymi w oddziale sprawuje wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski. Ordynatorem oddziału jest Elżbieta Łazęcka.

Do głównych zadań oddziału należy:

  • prowadzenie intensywnego leczenia chorych znajdujących się w stanach zagrożenia życia oraz współpraca z innymi komórkami w tym zakresie
  • współpraca z blokiem operacyjnym w zakresie przygotowania chorych do zabiegów operacyjnych
  • przeprowadzanie znieczuleń do operacji, leczenie bólu pacjentów przebywających w szpitalu
  • nadzór nad pacjentem w okresie pooperacyjnym
  • organizacja, nadzór nad pracą całego zespołu reanimacyjnego oraz prowadzenie czynności reanimacyjnych na terenie szpitala

Ważne numery telefonów:

+48 61 29 27 371               Dyżurka lekarska

+48 61 29 27 373               Dyżurka pielęgniarek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Sunday the 22nd. -