Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

Szpital w Szamotułach wypracowuje dodatkowe pieniądze. To nie jedyny efekt negocjacji nowego dyrektora z NFZ. Rośnie komfort rodzących kobiet. Zakontraktowana została bowiem nowa usługa – znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe. Oferta szpitala staje się zatem pełniejsza.

Dzięki aneksowi do umowy zawartej przez SP ZOZ w Szamotułach z NFZ zakontraktowano odrębny produkt. Służy on do rozliczania znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego. Zabieg ten stosowany jest przy porodzie zakończonym drogami natury. Dzięki niemu znacznie poprawi się komfort rodzących kobiet. Poprawi się także jakość usług związanych z porodem.

Jest też dobra wiadomość dla najmłodszych pacjentów i ich rodzin. Dzięki podpisanemu we wrześniu aneksowi do umowy w zakresie lecznictwa szpitalnego zwiększony został w drugiej połowie bieżącego roku limit świadczeń w zakresie pediatrii. Umowę zwiększono o kwotę ponad 100 tysięcy złotych. Wzrośnie więc nie tylko jakość, ale również ilość usług, które będzie można wykonać.

Inny aneks do umowy zakłada zwiększenie kontraktu o kolejne 100 000 złotych za nadwykonania z pierwszego półrocza tego roku. NFZ zapłaci za porody.

SP ZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Saturday the 21st. -