Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

W SP ZOZ w Szamotułach działa Pracownia Serologii z Bankiem Krwi. To tutaj znajduje się również Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Poza badaniami można oddać tu krew czy zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.

W pracowni pacjentom oznacza się grupy krwi oraz wykonuje się odpłatne badania osobom prywatnym. Z jej usług korzystają również pacjentki ciężarne będące pod opieką poradni K i prywatnych gabinetów w celu profilaktyki konfliktów serologicznych miedzy matką a płodem. Pracownia przede wszystkim zaopatruje pacjentów szpitala w krew i składniki krwiopochodne, które w tym celu, w odpowiednich warunkach są przechowywane w Banku Krwi.

Tutaj działa Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Krew może oddać każdy (pod pewnymi warunkami) po zakwalifikowaniu przez lekarza. Jest niezwykle cenna, ponieważ nie można jest wyprodukować poza organizmem człowieka a bez niej wielu ludzi może stracić życie.

W Szamotułach ludzie chętnie oddają krew. Dawca ma prawo do zwolnienia z pracy w dniu jej oddania. Zawsze poprzedza je również stosowne badanie. Już za pierwszym razem zostaje się honorowym dawcą i otrzymuje się legitymację. Dawcy, którzy oddali dużo krwi mogą ubiegać się o książeczkę zasłużonego dawcy, która uprawnia do dostępu do lekarza rodzinnego, specjalistów i tańszych leków.

W pracowni pobierane są też próbki szpiku od chętnych do jego oddania (warunki podobne jak w przypadku dawstwa krwi z tym, że dawca musi być w wieku 18 - 45 lat). Po przebadaniu próbek i zakwalifikowaniu dawcy wpisuje się go do Centralnego Rejestru Dawców Szpiku.

Kierownik pracowni – Małgorzata Chabasińska przyznaje, że im więcej dawców, tym więcej uratowanych ludzi i zapewnia, że oddawanie szpiku nie boli.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Saturday the 21st. -