Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

Podwyżki dla pielęgniarek i polożnych

Pielęgniarki i położne z szamotulskiego szpitala dostaną podwyżki. Jednym z warunków, jaki postawił przekazujący pieniądze NFZ było zawarcie porozumienia z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych , działających przy SPZOZ w Szamotułach, dotyczące sposobu podziału pieniędzy. W tej sprawie toczyły się rozmowy między dyrektorem SP ZOZ w Szamotułach a organizacją związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych działającą przy zakładzie.
20 października przedstawicielka Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Dorota Nowak oraz Dyrektor SP ZOZ Remigiusz Pawelczak podpisali porozumienie ustalające zasady wzrostu wynagrodzeń. Sygnatariusze porozumienia przyznają, że rozmowy toczyły się w zgodzie i przy zachowaniu wzajemnego szacunku. W podpisanym porozumieniu ustalono, że pielęgniarki i położne świadczące pracę otrzymają podwyżkę w równej wysokości 300 zł brutto w przeliczeniu na etat. Zgodnie z deklaracjami, wynagrodzenie tej grupy zawodowej ma wzrastać w kolejnych latach. – Zadowolone są wszystkie pielęgniarki – mówi Dorota Nowak reprezentująca organizację związkową OZZPiP działającą przy szamotulskim szpitalu zaznaczając, że pracownice czekają na pierwszy wpływ na konto. SP ZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Saturday the 21st. -