Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

W poniedziałek, 12 marca 2018, przedstawiciele Laboratorium Badawczego PRS oficjalnie wręczyli Szpitalowi Powiatowemu w Szamotułach certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015. W uroczystości wzięli udział dyrekcja i pracownicy szpitala oraz przedstawiciele Powiatu Szamotulskiego.

Przypomnijmy, że na początku roku Szpital Powiatowy w Szamotułach zakończył proces wdrażania systemu zarządzania jakością. Polegał on m.in. na ujednoliceniu szpitalnych procedur oraz podnoszeniu kwalifikacji pracowników. Spełnienie wymagań normy potwierdzili zewnętrzni audytorzy, przyznając placówce certyfikat jakości ISO 9001:2015.

- Dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu wielu pracowników szpitala, certyfikat jakości obejmuje dzisiaj wszystkie oddziały, poradnie i pracownie SP ZOZ w Szamotułach. Procedury to jedno, jednak dla nas najważniejsi są zawsze pacjenci. To właśnie w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo chcemy być coraz lepsi w tym, co robimy – mówiła Anna Niechciałkowska, Naczelna Pielęgniarka w SP ZOZ w Szamotułach i pełnomocnik dyrektora ds. systemu wdrażania jakości.

- To bez wątpienia ważna chwila dla naszego szpitala. Przyznanie naszej placówce certyfikatu ISO jest potwierdzeniem wysokiej jakości pracy naszego personelu. Wdrożone procedury podniosą bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i pracowników – podkreślał Remigiusz Pawelczak, Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Friday the 23rd. -