Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje na temat niewłaściwego przechowywania szczepionek w niektórych szpitalach w Polsce. W związku z tym informujemy, że problem ten nie dotyczy Szpitala Powiatowego w Szamotułach. Szczepionki w SP ZOZ w Szamotułach przechowywane są prawidłowo i są całkowicie bezpieczne dla pacjentów. Wszystkie szczepionki, które nie spełniają restrykcyjnych wymagań (np. minął ich termin ważności), są na bieżąco utylizowane.

SP ZOZ w Szamotułach posiada trzy agregaty prądotwórcze, które w przypadku wstrzymania dostawy prądu zapewniają szpitalowi korzystanie z zasilania awaryjnego, a tym samym umożliwiają placówce normalne funkcjonowanie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Friday the 23rd. -