Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

W styczniu 2018 r. Szpital Powiatowy w Szamotułach zakończył trwający ponad pół roku zaawansowany proces wdrażania systemu zarządzania jakością. Spełnienie wymagań normy potwierdzili zewnętrzni audytorzy, przyznając placówce certyfikat jakości ISO 9001:2015.

Wdrażanie normy polegało na ujednoliceniu szpitalnych procedur oraz podnoszeniu kwalifikacji pracowników. Dodatkowo, w szpitalu zrealizowano szereg inwestycji w najnowszy sprzęt i aparaturę, dzięki czemu ciągle polepsza się proces leczenia pacjentów oraz warunki pracy personelu.

Jakość opieki i bezpieczeństwo pacjentów są naszym nadrzędnym celem. Misję tę chcemy wypełniać poprzez spełnienie kryteriów norm ISO 9001:2015. Uzyskanie certyfikatu to zwieńczenie wspólnej ciężkiej pracy całego personelu szpitala oraz ogromne wyróżnienie dla naszej placówki – podkreśla Anna Niechciałkowska, Naczelna Pielęgniarka w SP ZOZ w Szamotułach, która nadzorowała proces wdrażania systemu jakości. – Jednocześnie jest to dla nas zobowiązanie do ciągłego doskonalenia oraz podnoszenia jakości naszych usług. Audyty certyfikacyjne będą odbywały się raz do roku, zaś raz na 3 lata certyfikat będzie odnawiany – dodaje Anna Niechciałkowska.

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2015 to nie koniec działań Szpitala Powiatowego w Szamotułach w zakresie podnoszenia standardów funkcjonowania. Placówka jest w trakcie wdrażania akredytacji. W 2019 roku planowana jest niezależna ocena wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. W przypadku oceny pozytywnej (przy spełnieniu minimum 75% wymaganych standardów) szpital otrzyma akredytację będącą potwierdzeniem bardzo wysokiej jakości opieki zdrowotnej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Friday the 23rd. -