Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

Trwa kolejny remont w budynku głównym szamotulskiego szpitala. Przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) powstaje osobne Biuro Przyjęć Planowych (BPP).

Dzięki uruchomieniu BPP kolejka oczekujących zostanie rozdzielona na dwie krótsze, osobno obsługiwane przez personel szpitala. SOR będzie obsługiwał wyłącznie pacjentów w stanach wymagających natychmiastowego ratunku. Natomiast BPP będzie zajmowało się pacjentami posiadającymi skierowania od lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów. Stąd trafią na oddziały szpitalne.

Dzięki wprowadzonym zmianom pacjenci będą sprawniej obsługiwani i skróci się czas oczekiwania na przyjęcie.

Koszt prac remontowych to około 25 tys. zł. Przypominamy, że w 2017 roku Powiat Szamotulski przeznacza łącznie ponad 7 milionów złotych na pomoc inwestycyjną dla SP ZOZ w Szamotułach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Saturday the 21st. -