Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

SP ZOZ w Szamotułach staje się coraz bardziej bezpiecznym i przyjaznym pacjentom miejscem. Dzięki owocnej współpracy wielu instytucji usprawniono komunikację samochodową na terenie należącym do szamotulskiego szpitala. Mając na względzie poprawę warunków przeciwpożarowych oraz komfort chorych władze powiatu wraz z kierownictwem placówki podjęły działania zmierzające do powstania alternatywnej drogi dojazdowej do lecznicy. Analizowano wiele koncepcji. Zdecydowano, że najlepszym rozwiązaniem będzie wybudowanie drogi wzdłuż brzegu rzeki Samy.

Realizacja zadania wymagała wytężonej pracy. Najpierw należało pozyskać grunty w pobliżu szpitala. Jeden z nich uzyskano od gminy Szamotuły. Drugi zakupiono za około 90 tysięcy złotych od Poczty Polskiej. Z dokumentacji geologicznej wynikało, że ze względu na trudne warunki gruntowo – wodne podłoże pod drogą jest nienośne. Konieczne okazało się zastosowanie geosyntetyków (geowłókniny, geosiatki) oraz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Nowa droga dojazdowa ma długość około 100 metrów. Składa się z jezdni i chodnika, które oświetlać będą energooszczędne latarnie uliczne. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowe Graeb z Pniew. Wartość zadania to ponad 400 tysięcy złotych, z czego około 330 tys. zł stanowiła dotacja Powiatu Szamotulskiego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Sunday the 22nd. -