Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza w najbliższą sobotę (4 marca) w godz. 9-00-14:00 do swojej siedziby w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 oraz do delegatur na Dzień Otwarty z udziałem ZUS.
 
Dotychczas, w przypadku skorzystania ze świadczeń na koszt NFZ, kiedy okazało się, że pacjent nie był do nich uprawniony, musiał liczyć się z koniecznością zwrotu poniesionych przez Fundusz kosztów. Mogło się też zdarzyć, że osoba nie podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu, chociaż miała do niego prawo (np. jako członek rodziny osoby ubezpieczonej). Nowe prawo stanowi, że jeżeli zaistnieje taka sytuacja, pacjent może dokonać tzw. wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia i uchronić się przed koniecznością zapłacenia za świadczenie. Więcej na ten temat dowiedzą się uczestnicy Dnia Otwartego.
 
Tego dnia będzie można także założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta i uzyskać dostęp do wszelkich informacji o swoim leczeniu; wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawniającą do bezpłatnego skorzystania ze świadczeń zdrowotnych w przypadkach nagłych we wszystkich krajach Unii Europejskiej i EFTA (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej), czy też dowiedzieć się o badaniach w ramach programów profilaktycznych NFZ.
W Poznaniu dodatkowo ekspert z ZUS udzieli porad dotyczących podlegania ubezpieczeniu oraz zgłaszania do niego członków rodziny. Będzie również możliwość założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych.
 
Adresy delegatur NFZ w Wielkopolsce:
 
Kalisz, ul. Kolegialna 4
 
Konin, Szpitalna 43
 
Leszno, ul. Kościuszki 4
 
Piła, ul. Wojska Polskiego 43

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Sunday the 22nd. -