Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

Trwa budowa nowej drogi do szamotulskiego szpitala, która połączy go z ulicą Dworcową. Inwestycja to kolejny etap działań, mających na celu zapewnienie alternatywnego dojazdu do placówki. Prace poprzedziły działania związane pozyskaniem gruntów w pobliżu lecznicy. Jeden z nich uzyskano od gminy Szamotuły. Drugi został zakupiony przez Powiat Szamotulski od Poczty Polskiej za około 90 tys. zł.

Powstająca droga o długości około 100 metrów będzie składać się z dwukierunkowej jezdni z chodnikiem. Teren będzie oświetlony oprawami typu LED. Nowy ciąg komunikacyjny zwiększy możliwość ewentualnej ewakuacji oraz spełni wymogi stawiane przez straż pożarną. Grunt pod drogą jest skomplikowany pod względem warunków gruntowo-wodnych – leży nad Samą. Wykonawca podczas prac stosuje geosyntetyki - geosiatkę i geowłókninę. Nawierzchnia zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej. Zadanie kosztuje ponad 330 tysięcy złotych. Prace powinny zakończyć się za około miesiąc - na początku lutego przyszłego roku.

Zadanie wykonuje wybrana w drodze przetargu firma Graeb z Pniew.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Saturday the 21st. -