Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

Jak co roku w dniach 22-26 listopada w całym kraju trwać będą Ogólnopolskie Dni Honorowego Krwiodawstwa. W jednostce terenowej w Szamotułach krew oddaje od 350 do ponad 400 krwiodawców miesięcznie. To poza mieszkańcami naszego powiatu m.in. osoby z powiatu obornickiego i międzychodzkiego. Wypracowuje się tu dużą nadwyżkę. Krew pobierana od dawców nie jest w całości zużywana w SP ZOZ w Szamotułach i trafia do innych szpitali. Wśród stałych krwiodawców oddających krew w Szamotułach są miejscowi policjanci i księża. – Pewnych grup krwi mamy nadmiar, a niektórych w danym momencie nam brakuje. Ogólnie mówi się o braku krwi… Chodzi o to, że w pewnym okresie brakuje określonej grupy krwi - wyjaśnia Hieronim Zielke, kierownik szamotulskiego oddziału terenowego RCKiK. Najpotrzebniejszą jest grupa 0Rh- (najbardziej uniwersalna). Jednostka zaprasza również chętnych do zgłaszania się jako potencjalni dawcy szpiku.
Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku 18 – 65 lat. Systematyczne krwiodawstwo zapewnia objęcie opieką lekarską poprzez ogólne badanie lekarskie oraz badanie składu krwi. Po oddaniu krwi przysługuje dzień wolny od pracy. Regularne oddawanie krwi uprawnia do skorzystania z ulgi podatkowej. Podstawą jest zaświadczenie otrzymywane w RCKiK. Uzyskanie tytułu „Zasłużonego Honorowego Krwiodawcy” daje możliwość przyjęcia do poradni specjalistycznych poza kolejnością. Osoby, które wielokrotnie oddały krew, otrzymują tzw. „KrewKartę” przydatną w sytuacji zagrożenia życia. W czasie trwania Ogólnopolskich Dni Honorowego Krwiodawstwa każdy dawca w szamotulskim punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (działa w SP ZOZ w Szamotułach) poza posiłkiem regeneracyjnym o wartości 4500 kalorii otrzyma upominek.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Sunday the 22nd. -