Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

Wizyta Wicewojewody Wielkopolskiego Marleny Maląg w Szamotułach była okazją do odwiedzenia szamotulskiego szpitala, gdzie przedstawicielka administracji rządowej mogła zapoznać się ze stopniem zaawansowania prac związanych z budową nowego budynku ochrony zdrowia. Przyjrzała się też funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Poznała również działalność sterylizatorni.
Po odwiedzeniu SP ZOZ w Szamotułach Marlena Maląg spotkała się z dziennikarzami w starostwie powiatowym. Krótko omówiła planowaną reformę finansowania szpitali. Ta ma rozpocząć się w drugim półroczu przyszłego roku i zakłada, że szpitale będą otrzymywać ryczałt, z którego sfinansują swoją działalność. Proponuje się finansowanie na poziomie 2015 roku ze wszystkimi nadwykonaniami. Wicewojewoda przyznała, że będą musiały być ogłaszane także dodatkowe konkursy. W pierwszych sześciu miesiącach 2017 roku zawarte obecnie kontrakty mają zostać przedłużone.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Saturday the 21st. -