Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

Szereg kar – ze zwolnieniem włącznie – grozi każdemu z pracowników Szpitala w Szamotułach za pogwałcenie Kodeksu Etyki Pracownika SP ZOZ w Szamotułach.
Dokument zawiera zbiór wartości i zasad, jakimi powinna kierować się kadra szpitala. Wynikają one z norm moralnych i uzupełniają obowiązujące przepisy prawa.
Oto niektóre postanowienia dokumentu:

  • Pracownik ma obowiązek okazywania Pacjentowi należnego szacunku, życzliwości, wyrozumiałości, cierpliwości i nie może nadużywać jego zaufania.
  • Nie może go też dyskryminować.
  • Pracownicy muszą odnosić się do siebie z szacunkiem, nie wolno im naruszać godności innych.
  • Pracownik nie może czerpać korzyści materialnych ani osobistych z tytułu zajmowanego stanowiska sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego bądź dobrymi obyczajami.
  • Wszyscy pracownicy mają obowiązek dokładać wszelkich starań, by ich postępowanie było jawne, zrozumiałe, transparentne i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę korupcji czynnej i biernej, stronniczość, bądź jakichkolwiek powiązań z określoną firmą.

Wejście w życie dokumentu poprzedziły konsultacje z pracownikami - w tekście uwzględniono wiele pracowniczych uwag i pomysłów. Wszystkie osoby zatrudnione w placówce zapoznały się z jego ostateczną wersją i zaakceptowały ją.
Kodeks Etyki Pracownika nakłada obowiązek ciągłego podnoszenia kwalifikacji i doprecyzowuje obowiązki pracowników. Określa także, jak powinny wyglądać ich relacje z Pacjentami, współpracownikami oraz przełożonymi.
Dyrektor SP ZOZ wprowadził szpitalny Kodeks Etyki, aby wpłynąć na wzrost zaufania Pacjentów i ich rodzin do personelu placówki.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Saturday the 21st. -