Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

24 października br.na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy budynek szpitala. Gospodarzami wydarzenia był Starosta Szamotulski – Józef Kwaśniewicz oraz Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach – Remigiusz Pawelczak. Wśród zaproszonych gości pojawili się między innymi przedstawiciele Pana Wojewody, Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz władz powiatu i jego gmin, jednostek organizacyjnych powiatu, pracownicy szpitala, dziennikarze.

Wszyscy uczestnicy wydarzenia złożyli podpisy na akcie erekcyjnym, który został umieszczony w specjalnej kapsule i wmurowany w fundamenty nowego budynku.

Starosta Szamotulski ogłosił również oficjalnie, że grunt należący niegdyś do Poczty Polskiej, został już przekazany Powiatowi, a co za tym idzie, będzie możliwe wykonanie nowej drogi dojazdowej do szpitala.

Dzień wmurowania kamienia węgielnego przejdzie do historii Powiatu Szamotulskiego. Przedsięwzięcie budowy nowego obiektu jest bowiem jedną z najważniejszych inwestycji, jakie zostały przeprowadzone w szamotulskim szpitalu. Całkowity koszt to ponad 4,7 miliona złotych i jest w całości finansowana ze środków powiatu.

Celem prac jest przede wszystkim dostosowanie działalności SP ZOZ do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2012 roku. Inwestycja poprawi nie tylko warunki lokalowe, ale także jakość świadczonych usług medycznych. Wzrośnie również standard obsługi Pacjentów. Wykonywane prace dadzą szpitalowi szansę rozwoju poprzez stworzenie możliwości poszerzenia oferty świadczeń. W nowym obiekcie, już za niespełna rok zaczną funkcjonować: centralna sterylizatornia, serwerownia oraz poradnie specjalistyczne. Powierzchnia użytkowa nowego budynku wyniesie ponad 1,1 tysiąca metrów kwadratowych, a jego kubatura to ponad 5 tysięcy metrów sześciennych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Sunday the 22nd. -