Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

Największym wyzwaniem ostatnich lat jest dla szamotulskiego szpitala trwająca rozbudowa i planowana modernizacja. Celem prac jest przede wszystkim dostosowanie działalności do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2012 roku. Inwestycja poprawi nie tylko warunki lokalowe, ale także jakość świadczonych usług medycznych. Wzrośnie również standard obsługi Pacjentów. Wykonywane prace dadzą szpitalowi szansę rozwoju poprzez stworzenie możliwości poszerzenia oferty świadczeń.

Aby tego dokonać SP ZOZ ogłosił i rozstrzygnął przetarg na pierwszy etap prac - budowę nowego budynku w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Skanska. Na podstawie zawartej ze szpitalem umowy firma zobowiązała się do załatwienia niezbędnych formalności oraz wybudowania nowego czterokondygnacyjnego obiektu wraz z łącznikiem komunikacyjnym z głównym budynkiem szpitala. Prace mają potrwać do 57 tygodni.

Zadanie jest etapowane:

  • pierwszy etap (zakończony)- wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji.
  • drugi etap - budowa obiektu i dokonanie odbiorów wymaganych prawem w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Budowa jest dużą inwestycją. W przyziemiu znajdzie się szpitalna sterylizacja oraz serwerownia. Na dwóch kolejnych kondygnacjach funkcjonować będą niektóre ze szpitalnych poradni specjalistycznych wraz z gabinetami zabiegowymi. Ostatni poziom pozostanie w stanie surowym zamkniętym i zostanie wykorzystany na potrzeby rozwojowe SP ZOZ w Szamotułach. Powierzchnia użytkowa nowego budynku wyniesie ponad 1,1 tysiąca metrów kwadratowych a jego kubatura to ponad 5 tysięcy metrów sześciennych.

Finansowanie inwestycji

Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę ponad 4,7 miliona złotych. Budowa stała się możliwa dzięki wsparciu Powiatu Szamotulskiego. Samorząd powiatowy sfinansuje zadanie niemal w całości. Rada Powiatu zabezpieczyła na ten cel środki zarówno w tegorocznym budżecie, jak również Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dzięki temu możliwe było zawarcie stosownej umowy między Zarządem Powiatu a dyrekcją szpitala.

Doświadczony wykonawca

Firma Skanska ma na swoim koncie realizację takich obiektów jak m.in. Innowacyjne Forum Medyczne Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Ośrodek Radioterapii w Kaliszu, Regionalne Centrum Leczenia Bólu w Mońkach, Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu, Oddział Onkohematologiczny w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, Klinika Okulistyki w Lublinie, baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Balicach i Wrocławiu, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach. W Poznaniu przebudowała Klinikę Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera. Była również wieloletnim partnerem przy realizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Saturday the 21st. -