Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

Dzień 7 marca 2016 roku przejdzie do historii jako bardzo ważny dla szamotulskiego szpitala. To właśnie pod tą szczęśliwą datą podpisano dokumenty, od których rozpoczyna się realizacja dwuletniego planu inwestycyjnego. Koszty pójdą w miliony złotych a efekty będą imponujące.

Obowiązujące przepisy nakładają na SP ZOZ szereg zmian. Opracowany przez specjalistów program funkcjonalno-użytkowy nie ogranicza szpitala jedynie do spełnienia minimum wymogów. Daje możliwość rozszerzenia jego działalności. Koncepcja zakłada więc znaczące i pozytywne zmiany.

Główny budynek Szpitala zostanie w znacznej części zmodernizowany; powstanie też nowy czterokondygnacyjny budynek ochrony zdrowia. Oba ogromne zadania inwestycyjne to dla szpitala największe wyzwanie ostatnich lat.

Szpital nie byłby w stanie sam udźwignąć ciężaru kosztów tego zadania. Dzięki przychylności władz Powiatu Szamotulskiego w budżecie powiatu oraz w wieloletniej prognozie finansowej samorządu powiatowego przewidziano środki na realizację niezbędnych prac, modernizację budynku szpitala oraz ewentualne rozszerzenie zakresu działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Wybudowany od podstaw nowy budynek będzie składał się z czterech kondygnacji:

•             Przyziemie: centralna sterylizacja, serwerownia i łącznik podziemny z budynkiem szpitala (do szybu windowego),

•             Parter: poradnie specjalistyczne,

•             I piętro: poradnie specjalistyczne,

•             II piętro: kondygnacja pozostanie w stanie surowym zamkniętym bez wykończenia.

W istniejącym obecnie budynku, w miejsce działającej obecnie Centralnej Sterylizacji, wprowadzona zostanie Pracownia Endoskopii.

Mieszczący się w budynku głównym Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zostanie przeniesiony w miejsce funkcjonującej obecnie części Oddziału Chirurgicznego znajdującej się na III piętrze budynku głównego. Dzięki temu oddział zyska większą powierzchnię użytkową (łącznie ok. 300 m2).

Oddział Chirurgiczny (tzw. Chirurgia II) zostanie połączony ze znajdującą się dwa piętra niżej główną częścią Oddziału Chirurgicznego.

W istniejącym budynku głównym na powierzchni wykorzystywanej obecnie przez poradnie specjalistyczne powstanie nowe miejsce z dużą poczekalnią dla pacjentów lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Wymienione wyżej zadania stanowią jedno z najważniejszych i największych wydarzeń w historii placówki w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

W tegorocznym budżecie Powiatu Szamotulskiego przewidziano dotacje celowe w wysokości ponad 4,4 mln zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Zaś w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szamotulskiego zaplanowano:

- 5,5 mln zł na budowę budynku ochrony zdrowia,

- 2,01 mln zł na modernizację istniejącego budynku szpitala,

- 361 tys. zł na wyposażenie budynku ochrony zdrowia,

- 320 tys. zł na wyposażenie szpitala w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala.

7 marca - w obecności pracowników szpitala oraz dziennikarzy - Starosta Szamotulski Józef Kwaśniewicz, Wicestarosta Beata Hanyżak a także Dyrektor Szpitala Remigiusz Pawelczak i Główna Księgowa Mirosława Nowak podpisali stosowne umowy.

Tego samego dnia ogłoszono już pierwsze przetargi na realizację zadania.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Saturday the 21st. -