Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

15 lutego 2016 roku Powiat Szamotulski zawarł umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. Powiat przekaże dotację w wysokości 430 000 zł na rzecz SP ZOZ, na zakup nowego ambulansu. Pojazd trafi do szamotulskiego Zespołu Ratownictwa Medycznego. Szpital ogłosił już przetarg na zakup pojazdu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Saturday the 21st. -