Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

Sukcesem zakończyły się starania dyrektora SP ZOZ w Szamotułach Remigiusza Pawelczaka o uruchomienie nocnej i świątecznej opieki medycznej we Wronkach.

W poniedziałek do SP ZOZ w Szamotułach dotarła informacja, że Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) pozytywnie odnosi się do wniosku dyrektora w tej sprawie. Wskazuje przy tym, że należy spełnić kilka warunków. Najważniejszym z nich jest posiadanie odpowiedniego miejsca.

Przekazanie i dostosowanie odpowiedniego kompleksu pomieszczeń na ten cel zadeklarował burmistrz Wronek.

NFZ poinformował, że przed uruchomieniem nocnej i świątecznej opieki medycznej we Wronkach, zastrzega sobie wizytację miejsca udzielania świadczeń.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Saturday the 21st. -