Oddziały szpitalne SP ZOZ w Szamotułach od piątku przekształcone w oddziały covidowe. Poradnie i część pracowni nadal działają.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego z dnia 30 marca 2021 roku wydaną na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz ...