Harmonogram zgłoszeń:

  • Osoby 70 i 80+: trwają
  • Osoby chore przewlekle*: od 10 marca
  • Rocznik 1952 – 1954: 18 – 20 marca
  • Rocznik 1952 – 1956: 22 – 24 marca

    *Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do tej grupy należą wyłącznie: Dializowani, z chorobą nowotworową u których po 31.12.2019 prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzone jest leczenie immunosupresyjne, poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej.