W piątek, w szpitalu, odbyło się spotkanie byłych pacjentów, uczestniczących w „Programie rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w SPZOZ w Szamotułach.” Towarzyszyli im koordynatorzy, fizjoterapeuci, neurologopeda i opiekun medyczny. Pacjenci mówili o trudnościach, z jakim mierzyli się po udarze. Mówili też, jak przeprowadzony program im pomógł. Nie brakowało łez wzruszenia oraz słów wdzięczności dla wszystkich, którzy dosłownie i w przenośni pomogli im znowu stanąć na nogi. Spotkanie poprowadził dyrektor Szpitala Remigiusz Pawelczak. Gościem spotkania była również pani Beata Hanyżak – Starosta Powiatu Szamotulskiego, która wyraziła poparcie dla wszystkich działań wspierających pacjentów. Uwaga! W programie są miejsca dla kolejnych osób. Sam program był możliwy dzięki podpisanej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowy o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.