Od kilku miesięcy pacjenci potrzebujący wieczorowej bądź świątecznej pomocy medycznej mogą skorzystać z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK). To możliwość telefonicznej lub on-line konsultacji z lekarzem czy pielęgniarką, otrzymania e-recepty, e-zwolnienia, czy e-skierowania.

Ideą stworzenia platformy była chęć odciążenia Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Lekarze SOR z definicji działają w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia: wypadkach, zatruciach, zawałach i udarach, gwałtownych stanach chorobowych. Zdarzało się jednak, że byli traktowani jak pomoc wieczorowa czy świąteczna, zgłaszali się pacjenci którym skończyły się leki, albo tacy, którzy, z różnych powodów, nie chcieli przyjść do lekarza rodzinnego. Z drugiej strony, czasami, trudno dziwić się pacjentom zaniepokojonym zmianą swojego zdrowia zwłaszcza, gdy wyszukiwarka Google, podsuwa najczarniejsze scenariusze.

Od sierpnia tego roku, potrzebujący pacjenci mogą korzystać ze specjalnej platformy NFZ i skontaktować się z lekarzem czy pielęgniarką.

Z TPK można skorzystać w godzinach 18:00 do 8:00 oraz w dniach wolnych i świątecznych. Można zadzwonić pod bezpłatny numer 800 137200, albo wypełnić wywiad przez Internet pod adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk.

W przypadku rozmowy telefonicznej, po podaniu imienia i nazwiska oraz PESEL, następuje połączenie z lekarzem lub pielęgniarką która przeprowadza wywiad i decyduje o skierowaniu do szpitala czy specjalisty, wystawieniu recepty czy po prostu udziela konsultacji.

Na internetowej platformie taki wywiad wypełnia się samemu, odpowiadając na kilka pytań, opisując symptomy i podając numer telefoniczny. W ciągu trzech godzin kontaktuje się lekarz lub pielęgniarka udzielający stosownej pomocy.

Pomoc dostępna jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim.