W poniedziałek, 31 maja, podczas wizyty w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński, podpisał umowę na przekazanie środków na zakup nowego ambulansu ratowniczego typu „P”. Na spotkaniu obecni byli także posłowie na Sejm RP – Marta Kubiak i Krzysztof Czarnecki oraz Starosta Szamotulski Beata Hanyżak.

Nowy ambulans systemowy, o wartości 480 000 zł, zostanie sfinansowany z rezerwy budżetowej Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Nowa karetka zastąpi wysłużony pojazd, stacjonujący we Wronkach. W ten sposób zakończy się kilkunastomiesięczny proces wymiany floty Zespołu Ratownictwa Medycznego – 3 ambulansów ratowniczych.

– Dofinansowanie zakupu ambulansu zwiększy bezpieczeństwo pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia i poprawi warunki pracy ratowników medycznych. Bezpieczeństwo mieszkańców od początku jest dla mnie priorytetem. To bardzo dobrze, że mogę przekazać promesę na zakup karetki właśnie w moim rodzinnym mieście w Szamotułach. – mówił Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński.

Z przekazania promesy cieszył się nie tylko dyrektor szpitala, Remigiusz Pawelczak, ale również obecny na spotkaniu personel medyczny.

– Dziękuję wszystkim osobom zaangażowym w pozyskanie nowego ambulansu – w szczególności wojewodzie Michałowi Zielińskiemu oraz pani poseł Marcie Kubiak, a zwłaszcza pani staroście Beacie Hanyżak i zastępcy Rafałowi Zimny za ogromne wsparcie w osiągnięciu tego celu. Dzięki wzajemnym budowaniu dobrych relacji nowy pojazd, użytkowany przez ratowników medycznych we Wronkach, będzie służył ochronie życia i zdrowia mieszkańców powiatu. – podsumował Remigiusz Pawelczak, dyrektor SP ZOZ w Szamotułach.