W środę 22 kwietnia br. w obecności Starosty Szamotulskiego Beaty Hanyżak oraz Dyrektora SP ZOZ w Szamotułach Remigiusza Pawelczaka, miało miejsce przekazanie wsparcia dla szamotulskiego szpitala. Przedstawiciel Firmy AgriPlus Sp. z o. o. w osobie Mirosława Dackiewicza Dyrektora ds. Rozwoju i PR, poprzez Fundację Smithfield, przekazał szamotulskiej lecznicy dary w postaci materiałów ochrony osobistej o wartości blisko 40 tys.zł, w których znalazły się najbardziej pożądane w sytuacji pandemii koronawirusa: 120 szt. gogli wysokiej jakości, 10 000 szt. maseczek chirurgicznych, 20 000 szt. rękawiczek chirurgicznych, 640 szt. masek FFP2.

– Bardzo dziękuję za okazane Szpitalowi wsparcie. Otrzymane środki ochrony indywidualnej podniosą bezpieczeństwo zarówno Personelu, jak i Pacjentów. Dziękujemy także za wcześniejsze wsparcie finansowe. Przeznaczyliśmy je na zakup kombinezonów i maseczek ochronnych. Cieszymy się, że możemy liczyć na wsparcie AgriPlus pomimo kryzysowej sytuacji epidemiologicznej, która dotknęła nas wszystkich – mówił dyrektor SP ZOZ Remigiusz Pawelczak.

Starosta Szamotulski Beata Hanyżak w imieniu Zarządu Powiatu Szamotulskiego wyraziła wdzięczność, za udzielone przez Firmę AgriPLus Sp. z o.o. wsparcie, tym bardziej, że była to już kolejna jego odsłona. Przypomnijmy, że Szpital otrzymał już 7 kwietnia br., pomoc finansową w wysokości 50 tys. zł, która przeznaczona została na zakup kombinezonów i maseczek ochronnych. Jest powodem do radości , że firmy zlokalizowane na terenie Powiatu Szamotulskiego dostrzegają potrzeby i udzielają konkretnego wsparcia na rzecz Pacjentów i Personelu szamotulskiej lecznicy, w czasie epidemii koronawirusa.


Fot. Magdalena Stochaj/Powiat Szamotulski