Informujemy, że od kwietnia br. SP ZOZ w Szamotułach dołączył do Polskiej Federacji Szpitali.

Federacja działa m.in. na rzecz bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa.

http://www.pfsz.org